Norddeutsche Meisterschaft 09.06.2012 in Reppenstedt

Ergebnisse Norddeutsche Meisterschaft 09.06.2012
 Teilnehmer der NDM 2012
Formen (Einzel-Tul )
1. Kup A-Jugend Alexis Papabitis 1. Platz
2. Kup A-Jugend Tim-Erik Düntzsch 2. Platz
3. Kup Senioren Wilfried Koch 3. Platz
6. Kup A Jugend Felix Stoffregen 3. Platz
6. Kup A Jugend Ansgar Adler 3. Platz
Kampf (Matsogi)
Danträger Benjamin Krüger 3. Platz
Team TUL
Team  1 Alexis, Louisa, Sophie 3. Platz
Team  2 Tim-Erik, Julius, Pavlo    3. Platz